Com es pot participar?

Com a norma general, per participar en els processos actius, primer caldrà registrar-se aportant el nom, DNI, adreça de correu electrònic i contrasenya. Per tal de garantir l’anonimat, el nom públic que apareixerà al portal podrà ser inventat.

Per completar el registre caldrà introduir escriure dues vegades l’adreça de correu electrònic, acció que servirà per verificar la seva identitat.

Un cop formalitzat el registre es podrà participar en qualsevol fase dels espais o processos participatius oberts fent aportacions, propostes i/o votant.

No obstant, en alguns processos no serà necessari el registre previ per a la presentació de propostes.

Proposa!
undefined