Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança sobre l’ús de la pirotècnia

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha de duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança sobre l’ús de la pirotècnia, per recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Antecedents de la proposta normativa

El municipi de Sant Fost no compta amb cap norma municipal que reguli l’ús de la pirotècnia. Ara bé, cada vegada hi ha més institucions sensibilitzades sobre els efectes dels petards entre la població i els animals. Ciutats com Berlín, Parma o més recentment ciutats com Fuenlabrada o Santa Cruz de Tenerife han aprovat normes que regulen l’ús de la pirotècnia en celebracions i es tendeix a l’ús de la pirotècnia silenciosa que segueix fent soroll però amb uns decibels més baixos.

El Ple municipal de Sant Fost de juny d’enguany va aprovar mitjançant una moció la necessitat de regular l’ús de la pirotècnia al municipi i finalment, el ple de juliol va aprovar per unanimitat l’acord de procedir a realitzar els procés de participació previ al redactat de l’ordenança per tal de consultar a la ciutadania com creu que s’ha de regular l’ús del material pirotècnic a Sant Fost.

Problemes que es pretenen solucionar

En els darrers anys, diverses entitats alerten sobre els perills de la pirotècnia per a la salut de les persones i animals i per a la natura. Els animals domèstics i salvatges són uns dels grans perjudicats per la utilització de petards. Moltes espècies tenen una capacitat auditiva superior a la dels humans i per això el soroll els pot provocar una situació d’estrès, taquicàrdia, tremolor i pors. Aquesta por fa que els animals intentin fugir, el que pot fer que siguin víctimes d'accidents o puguin perdre's.

El soroll ocasionat per l’ús de la pirotècnia també té conseqüències greus entre les persones amb patologies com l’Alzheimer o l’autisme. Moltes d’aquestes persones experimenten hipersensibilitat auditiva, i perceben els sons a volums molt més alts dels que registren altres oïdes. Les persones sordes que no poden comunicar-se amb el soroll dels petards; les persones cegues o amb mobilitat reduïda que no poden esquivar els petards un cop encesos; i les persones amb problemes de cor o altres malalties que poden empitjorar el seu estat de salut.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L’ordenança sobre l’ús de la pirotècnia es justifica per donar resposta als problemes explicats anteriorment.

Objectius

Regular l’ús de la pirotècnia a l’espai públic, tot limitant els espais i les dates en els que es permet el seu ús i promoure una alternativa a l’ús de petards que suposi un baix impacte acústic. Amb aquesta ordenança, l’Ajuntament de Sant Fost vol donar resposta a les reivindicacions d’entitats animalistes, mediambientals i socials que proposen un ús de la pirotècnia responsable i respectuosa amb les persones autistes o que pateixen Alzheimer i amb els animals tant domèstics com salvatges.

Possibles solucions

L’aprovació de l’ordenança és l’eina més efectiva per donar resposta als problemes platejats. Tanmateix altres solucions podrien ser accions de sensibilització als centres educatius i accions de sensibilització i consells puntuals en festes assenyalades com Sant Joan.