Pla Especial Urbanístic de Protecció i Millora del Sector Nord del Parc de la Serralada de Marina

L'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles forma part del Consorci del Parc de la Serralada de Marina des de 1998, tanmateix no forma part de l'àmbit del Parc, definit i regulat en el Pla especial de protecció i millora del sector sud el Parc de la Serralada Marina, pla urbanístic aprovat definitivament el 16/04/2002 (DOGC 3642 de 24/05/2002). Tenint en compte que es considera del tot necessari incorporar Sant Fost dins de l'àmbit del Parc, i un cop analitzats els antecedents, el context i la legislació i normatives vigents, s'ha considerat que la millor manera per incorporar terrenys del municipi de Sant Fost a l’àmbit de gestió del Parc de la Serralada de Marina és la redacció d’un Pla especial de desenvolupament com els que defineix l'article 67.3 de la Llei d'Urbanisme que en aquest cas s'anomenaria Pla especial de protecció i millora del sector nord del Parc de la Serralada de Marina.

 

Els objectius principals del Pla Especial Urbanístic són:

  • Preservar i millorar el patrimoni natural i cultural
  • Fomentar les activitats econòmiques compatibles
  • Garantir, atendre i ordenar les demandes d’ús social de la muntanya
  • Fomentar el coneixement de la muntanya i l’educació ambiental
  • Millorar la transició entre la muntanya a la ciutat

 

La redacció del Pla Especial va a càrrec d’una empresa externa especialitzada, en coordinació amb l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i el Parc de la Serralada Marina.

Si vols participar inicia sessió. En cas que no estiguis registra't pots fer-ho aquí